Jesteś tutaj

XXXVII edycja ogólnopolskiego konkusru plastycznego - Mój Las

W imieniu Podkarpackiego Zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Rzeszowie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie Mój Las, organizowanym już po raz XXXVII.

Organizatorami konkursu są Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w czterech przedziałach wiekowych (szkoła podstawowa klasy I-III, IV-VI, VII-VIII, licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe).

Regulamin konkursu w załączniku. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP; ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów, lub złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Mielec na ul Partyzantów 11 albo Nadleśnictwa Kolbuszowa w Świerczowie do 30 listopada 2023 r.

 

 

 

Magdalena Różycka jest autorką plakatu promującego konkurs.

Polski
Załączniki: