Jesteś tutaj

XXXVI EDYCJA – 2022/ 2023 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS

W imieniu Podkarpackiego Zarządu Ligi Ochrony Przyrody w Rzeszowie zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie Mój Las, organizowanym już po raz XXXVI.

Organizatorami konkursu są Liga Ochrony Przyrody oraz Stowarzyszenie Inżynierów Techników Leśnictwa i Drzewnictwa. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej w czterech przedziałach wiekowych (szkoła podstawowa klasy I-III, IV-VI, VII-VIII, licea ogólnokształcące i szkoły zawodowe).

Regulamin konkursu w załączniku. Prace konkursowe należy przesłać na adres: Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP; ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów, lub złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Mielec na ul Partyzantów 11 albo Nadleśnictwa Kolbuszowa w Świerczowie do 30 listopada 2022 r.

 

 

Dajmy dzieciom i młodzieży szansę wykazać się talentem, wrażliwością, wyobraźnią i wiedzą o lesie, jego funkcjach i mieszkańcach. Gorąco zachęcam do udziału w konkursie!

 

 

Z wyrazami szacunku

Propagujcie konkurs wśród rodzin, znajomych, w szkołach!!!

 

Hubert Sobiczewski

Prezes Podkarpackiego Okręgu

LOP w Rzeszowie

Rys. Sylwia Burczy

Polski
Załączniki: