Jesteś tutaj

V Miejski Rajd Rowerowy ścieżką im. prof. Władysława Szafera w Rzeszowie za nami.

Pogoda dopisała, uczestnicy również, było extra.

Na trasie od Starego Cmentarza, poprzez zalew z zaporą po rezerwat przyrody Lisia Góra zwracaliśmy uwagę na ciekawe elementy otaczającej przyrody, krajobrazu czy historii. Przystawaliśmy w takich miejscach – a zaproszeni prelegenci: Wiesław Walat – prezes Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło, Rafał Salach – zamiłowany ornitolog i dr Tomasz Wójcik z Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego przekazywali krótkie informacje. Dziękujemy im serdecznie.

Tradycyjnie przypomnieliśmy postać patrona rajdu – znakomitego przyrodnika i patrioty prof. Władysława Szafera, który swoją postawę życiową ukształtował właśnie na Podkarpaciu, w gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

Polski