Jesteś tutaj

Projekty regionalne

Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu Podkarpackiego, złożył wniosek w konkursie grantowym  Banku Zachodniego WBK - TU MIESZKAM TU ZMIENIAM. Wniosek opiera się o otworzenie "Pracowni lokalno naturalnej LOP" w Rzeszowie - pracownia ma pełnić funkcję centrum wolontariatu dla osób młodych zaangażowanych w gospodarkę środowiskową, projekt uwzględnia doposarzenie lokalu, realizację konferencji...
Zarząd Okręgu Podkarpackiego LOP - zakwalifikował Jarosławskie Koło LOP do Programu Zgodnie z Naturą Centrum Edukacji Obywatelskiej - to trwający trzy semestry, bezpłatny projekt edukacji ekologicznej skierowany do szkół podstawowych (klas 4-6) oraz gimnazjalnych, zn