Jesteś tutaj

IV Konferencja Metodyczna z cyklu Oblicza Zarządzania pt. „ENERGIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. EDUKACJA W ZARZĄDZANIU KONSUMPCJĄ ZRÓWNOWAŻONĄ”

Energia to szalenie aktualny temat. Czym jest, jak nią gospodarować i jaka czeka nas przyszłość w kontekście zasobów energetycznych to kwestie, które są i powinny być ważne dla każdego z nas. O tym jak z tym tematem dotrzeć do uczniów i jakimi metodami przekazywać wiedzę z tego zakresu mówili m.in. pracownicy naukowi Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej na IV Konferencji Metodycznej z Cyklu „Oblicza Zarządzania”. Tegoroczna edycja miała tytuł „Energia we współczesnym świecie. Edukacja w zarządzaniu konsumpcją zrównoważoną”.

Konferencja pod Honorowym Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty skierowana była głównie do nauczycieli, którzy będąc z uczniami na co dzień mają największy wpływ na kształtowanie ich postaw. Pośród omawianych tematów znalazły się wystąpienia pn.: "Społeczna percepcja energetyki przeszłości", „Potrzeba edukacji na temat odnawialnych źródeł energii (OZE), jako elementu zrównoważonej konsumpcji”, „Energia z lasu. Kreowanie aktywności młodzieży”, „Rola procesu wychowania w kształtowaniu aksjologicznych podstaw gospodarowania energią” oraz „Media społecznościowe w programowaniu poszanowania energii” i „Szkolne Koła Mocy – realizacja zadań wychowawczych”.

Organizatorami wydarzenia byli: Liga Ochrony Przyrody Okręg Podkarpacki w Rzeszowie oraz Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej. Koordynatorem merytorycznym był dr hab. inż. Krzysztof Kud, prof. PRz.

 

fot. Arkadiusz Surowiec

Polski