Jesteś tutaj

III Miejski Rajd Rowerowy ścieżką im. prof. Władysława Szafera w Rzeszowie za nami.

Pogoda dopisała, uczestnicy również, było fajnie.

Na trasie od Starego Cmentarza, poprzez zalew z zaporą, po rezerwat przyrody Lisia Góra zwracaliśmy uwagę na ciekawe elementy otaczającej przyrody, krajobrazu czy historii. Przystawaliśmy w takich miejscach – a zaproszeni prelegenci: Wiesław Walat – prezes Stowarzyszenia Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło, dr hab. inż. Krzysztof Kud – prof. Politechniki Rzeszowskiej, Tymoteusz Mazurkiewicz – lider Podkarpackiej Grupy Lokalnej Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i dr Łukasz Lis – rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przekazywali krótkie informacje. Dziękujemy im serdecznie.

Tradycyjnie przypomnieliśmy postać patrona rajdu – znakomitego przyrodnika i patrioty prof. Władysława Szafera, który swoją postawę życiową ukształtował właśnie na Podkarpaciu, w gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie.

Polski