Jesteś tutaj

Etap Regionalny XXXIV edycji konkursu Mój Las - już po finiszu!

Na etap regionalny konkursu „Mój las”, spłynęło łącznie 100 prac konkursowych.

Największą popularnością cieszyła się kategoria I, czyli przedział klas I-III szkół podstawowych, o tematyce Jestem opiekunem lasu. W tej grupie znalazły się aż 52 prace, z czego 9 z nich przejdzie do następnego etapu konkursu.

Łącznie wyróżnienia oraz miejsca 1., 2. i 3. przyznano 24 autorom, co stanowi prawie ¼ wszystkich nadesłanych prac.

Dziękujemy za każdą dostarczoną pracę i wysiłek włożony w jej wykonanie!

Szczególne podziękowania składamy opiekunom naszych młodych artystów. Pomimo utrudnień związanych z pandemią i obciążenia pracą zdalną znaleźli czas, aby ich podopieczni przygotowali tyle wspaniałych prac.

Podziękowania kierujemy również do dr. Bartłomieja Pereta, przewodniczącego Zarządu Oddziału SITLID w Krośnie, nadleśniczego Nadleśnictwa Kolbuszowa, za dotychczasową współpracę i przyjazny stosunek do LOP.

Członkom Zarządu Okręgu Podkarpackiemu LOP w Rzeszowie i sympatykom dziękujemy za propagowanie i przeprowadzenie konkursu. W szczególności Agnieszce Bator, Natalii Batory, Leszkowi Magdzie, Magdalenie Różyckiej i Justynie Ziobroń.

Gratulujemy zwycięzcom i czekamy na decyzje komisji konkursowej szczebla centralnego.

Powodzenia!

Nagrody, wyróżnienia, dyplomy i podziękowania dostarczymy do szkół.

 

Polski