Jesteś tutaj

IX Mielecki Leśny MiniRajd Rowerowy

Już 23 czerwca odbędzie się IX edycja największej i najpopularniejszej imprezy rowerowej w Mielcu i okolicach. Tradycyjnie na uczestników do wyboru będą czekały trasy zróżnicowane pod względem długości i stopnia trudności poprowadzone najpiękniejszymi fragmentami mieleckich lasów. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Mielca oraz Starosta Powiatu Mieleckiego.
Udział w imprezie jest bezpłatny, ale wymagana jest rejestracja uczestników drogą elektroniczną.
Zapisów można dokonywać wysyłając zgłoszenie na adres:
lesnyminirajd2019@go2.pl

Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w imprezie jest dokładne zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu IX Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego.

W imprezie udział mogą brać tylko osoby, których stan zdrowia pozwala na to.

Zgłoszenie mailowe musi zawierać imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz wybór trasy na której zamierza startować.
Ponadto zgłoszenie musi zawierać oświadczenia:
- Potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem IX Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego;
- Zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizacji VIII Mieleckiego Leśnego MiniRajdu Rowerowego, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku;
- Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w IX Mieleckim Leśnym MiniRajdzie Rowerowym (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej - Dz. U. z dnia 20 września 2001 r.);
- Oświadczenie o zdolności do udziału w IX Mieleckim Leśnym MiniRajdzie Rowerowym i starcie na własną odpowiedzialność.
Mail zwrotny od koordynatora jest potwierdzeniem zakwalifikowania na uczestnika rajdu.

Zapisy prowadzone będą do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 14:00.
Więcej szczegółów na profilu facebookowym LOP OP w Rzeszowie i nadleśnictwa Mielec.

Polski