Jesteś tutaj

Aby uczcić Dzień Ligi Ochrony Przyrody - Zatrzymujemy węgiel w torfowisku!

W związku z przypadającym jutro (9 stycznia) Dniem Ligi Ochrony Przyrody podjęliśmy zobowiązanie, aby realnie pomóc przyrodzie. Gdy mróz mocno skuje ziemię (23 lutego), włączymy się w czynną ochronę torfowiska wysokiego Sphagnetum magellanici z roślinnością torfotwórczą oraz stanowiskami roślin rzadkich i chronionych, znajdującego się na terenie nadleśnictwa Mielec. Prace, które zamierzamy wykonać, to przede wszystkim usunięcie drzew i krzewów wkraczających w obręb torfowiska. Pozwoli to utrzymać w miarę naturalne warunki wodne i troficzne. W systemie Natura 2000 siedliska torfowisk wysokich są uznawane za siedliska priorytetowe.

Pierwsze pięć osób, które zgłoszą się przez prywatną wiadomość na nasz profil facebookowy i otrzymają potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, będzie miało możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu. Na zakończenie niespodzianka.

Polski