Jesteś tutaj

Europejska mapa recyklingu i ochrony środowiska

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiona została nowa strona internetowa działająca na zasadzie mapy zgłoszeń punktów recyklingu, aktywizując tym samym społeczność lokalną do ochrony środowiska na skutek zgłaszania i eliminacji problemów środowiskowych m.in. dzikie wysypiska odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz innch zagrożeń środowiskowych w naszym regionie i kraju.

Europejska mapa recyklingu i ochrony środowiska - dostępna jest pod adresami: 

http://mapa-recyklingu.pl/

http://recycle-map.eu/

 

Zapraszamy do rejestracju na portalu oraz do dodawania nowych zgłoszeń!

 

Inicjatywa realizacji projektu "europejskej mapy recyklingu i ochrony środowiska" jest jednym z efektów projektu "Working for Environmentally Educated Towns- WE- NET".

Projekt skupia 8 krajów pochodzących z ekonomicznie, historycznie i kulturowo różnych środowisk stwarzając tym samym doskonałą okazję do współpracy w kwestiach będących przedmiotem wspólnych przedsięwzięć i wymiany poglądów. Największy nacisk w projekcie skupiony jest  na edukację młodych ludzi gdyż są oni przyszłością Europy. Projekt ma na celu zainicjować dyskusję na ten tematy prośrodowiskowe, a także promuje aktywny udział społeczności lokalnej w przedsięwzięciu, stanowi platformę do udzielenia głosu i opinii obywatelom. Projekt stwarza doskonałe warunki do współpracy z gminami, placówkami oświatowymi oraz  instytucjami, firmami i organizacjiami społecznymi.

Polski